Participació

Oferim un servei per dur a terme processos participatius orientats a diferents sectors interessats en una participació de qualitat.  Adaptem les nostres metodologies i eines a les necessitats de cada organització per garantir l’eficiència i els resultats del procés. La nostra experiència de més de 10 anys i de més d'un centenar de processos, ens permet oferir una cobertura integral al llarg de tot el procés. Garantim la implementació més eficient dels serveis per tal que el vostre procés es desenvolupi amb èxit i s'aconsegueixin els resultats acordats.

participacio

Com ho fem?

 • 1

  Analitzem de manera conjunta quines són les necessitats de la vostra organització i definim els objectius a aconseguir en el vostre procés participatiu concret.

 • 2

  Personalitzem la metodologia i les eines per aconseguir que s'assoleixin els objectius fixats en funció del tipus i de la situació de la vostra organització.

 • 3

  Planejem de manera conjunta l'aplicació d'aquest procés per tal que s'adapti al vostre escenari en concret, tenint en compte les singularitats de la vostra organització. Aconseguim que l'aplicació sigui àgil, ràpida i eficient per a tots els grups d'interès implicats. El sistema de participació contempla una doble vessant complementària: la via telemàtica i la presencial. En funció de les vostres necessitats i del públic objectiu fixem quins són els canals més adequats.

 • 4

  Organitzem, coordinem i dinamitzem de forma integral tot el procés participatiu i ens encarreguem de promoure la implicació dels diferents agents del procés. Així mateix, en el cas que es consideri oportú, oferim formació deliberativa a dinamitzadors/es i facilitadors/es.

 • 5

  Durant el procés facilitem eines i mètode per generar el màxim consens possible sobre diferents àmbits: diagnosis, projectes, propostes, accions, avaluacions, etc. Recollim les aportacions dels participants (valoracions i comentaris rellevants sobre els temes tractats) i ens encarreguem de la seva presentació i deliberació entre els interessats.

 • 6

  Un cop celebrat el procés avaluem la qualitat de la participació, analitzem tots els resultats i presentem una memòria exhaustiva amb tots els procediments, eines i resultats.

Sol·licita més informació

Beneficis

Obtindreu resultats malgrat ser molts, tenir poc temps i molts temes a tractar, tot optimitzant i fent efectius els processos de participació. Agilitzareu i fareu efectives i productives les reunions d'equip, assemblees, congressos i altres formes tradicionals de participació tot visualitzant graus de consens i aconseguint resultats clars. Aconseguireu una major implicació dels diferents agents tot donant major força i legitimitat als resultats obtinguts. Obtindreu acords i noves solucions per consentiment a partir de processos deliberatius.. Agilitzareu processos per mitjà de la participació a distància tot guanyant temps i eficiència Podreu assolir les fites del grup més ràpidament, amb menys cost i enfortint els vincles, el coneixement i la comprensió. Us serà útil, tant cara a cara, en reunions o trobades, com a distància, des de casa o l'oficina, des de qualsevol lloc del món amb diferents idiomes.

Com podem ajudar-vos? Contacta’ns