Transparencia

Oferim serveis d'assessorament per afavorir la transparència adreçats a tots els sectors interessats en avançar cap a una gestió més ètica i transparent i alhora aquells sectors que estan subjectes al compliment de la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, de Transparència, accés informació i bon govern. El passat 29 de juny va entrar en vigor la llei per a la majoria de sectors. Per a l’administració local des del passat 29 de juny ha de complir amb el dret d’accés a la informació pública, el registre de grups d’interès, el bon govern i el govern obert. El 29 de desembre entren en vigor aquells aspectes relatius a la publicitat activa, transparència en l’activitat pública, reutilització de la informació pública i transparència en la gestió administrativa. Alguns ajuntaments ja han mostrat el seu compromís amb la transparència anticipant-se a l'obligació legal i posant a l’abast de la ciutadania el seu Portal de Transparència, com el de Santa Perpètua de Mogoda, www.transparenciaspm.cat realitzat conjuntament entre Delibera i Upcnet. Grups polítics també s’han mostrat compromesos amb la transparència, rebent formació i eines pràctiques per part de Delibera per a la implementació de plans de transparència municipals.

transparencia Portal de Transparència de Santa Perpètua de
Mogoda desenvolupat conjuntament amb Delibera i UPCNet


Com ho fem?

 • 1

  Analitzem de manera conjunta la situació i les necessitats per acordar els objectius i prioritats per aplicar un Pla i un Portal de Transparència.

 • 2

  Acordem conjuntament un calendari, amb una atribució de recursos per portar-lo a terme amb gosadia i alhora amb realisme, seguint els terminis legals i aspirant a l’excel•lència.

 • 3

  Assegurem que el servei es desenvolupi seguint una metodologia contrastada basada en 3 fases: Preparació, Implementació del pla de transparència i Seguiment anual.

 • 4

  Posem a l’abast el servei més adient, segons les necessitats detectades, i el grau, el nombre i la qualitat d’informació pública a la qual es dóna accés per mitjà del Portal de Transparència. Oferim 2 tipus de serveis: a)Servei bàsic: garantir el compliment de la llei espanyola i catalana amb un seguiment anual. Temporalitat: 3 mesos. b) Servei avançat: garantir el compliment de la llei espanyola i catalana amb el valor afegit d’afavorir un major grau de transparència a través d’altres indicadors de transparència complementaris d’altres organismes (ITA i segell UAB), i facilitant eines per fomentar el govern obert per la ciutadania en la cultura i el seguiment de la transparència pública. Temporalitat: 5 mesos

 • 5

  Oferim formació i suscitem motivació sobre la importància estratègica de la transparència, sobre les exigències de la nova llei i sobre com afecta o no a cada tipus d'organització.

Sol·licita més informació

Beneficis

Afavorireu les decisions i la participació col·lectiva amb la col·laboració dels diferents grups d'interès gràcies a una informació completa, clara, assequible i oberta. Mostrareu la bona gestió de l’organització i augmentareu la confiança de la ciutadania, dels proveïdors, socis, clients o inversors. Millorareu l'opinió pública sobre la vostra organització associant-la a valors positius i socialment responsables. Tindreu suport per afrontar les dificultats i complexitats pròpies d'una gestió que vulgui ser transparent, amb rendiment de comptes i avaluació comprensibles, condicions per generar confiança entre els grups d'interès.

Com podem ajudar-vos? Contacta’ns