Clients

Delibera, per mitjà dels seus 3 serveis, aporta una gran diversitat de solucions i beneficis per a les administracions i empreses públiques, empreses privades i organitzacions socials. Han confiat amb nosaltres al llarg de 10 anys prop de 100 organitzacions.