Sector Públic

Delibera presta serveis a institucions, administracions, empreses i fundacions públiques interessades en una gestió transparent i participativa orientada al bé comú.

Què aconseguireu amb aquests serveis?

Serveis de Participació

Sol·licita
més informació
Augmentareu la legitimitat dels processos participatius amb la implicació de la ciutadania. Afavorireu la cultura participativa entre polítics, tècnics i ciutadania. Obtindreu resultats qualitatius i quantitatius orientats als objectius esperats. Disposareu d’eines deliberatives eficients que us permetran millorar el vostre funcionament intern i la vostra actuació externa.

Serveis de Transparència

Sol·licita
més informació
Augmentareu la confiança de la ciutadania en l'administració pública, en els seus gestors i en els representants polítics. Reduireu el risc de corrupció i els escàndols que se'n deriven. Millorareu la percepció i la imatge pública dels gestors, polítics i òrgans de govern davant dels mitjans de comunicació i l'opinió pública en general. Disposareu de dades endreçades, clares i obertes que facilitaran la bona gestió interna i la interacció ciutadana.

Serveis per L’Economia
del Bé Comú

Sol·licita
més informació
Aportareu valor a l'administració pública per la seva gestió ètica. Motivareu la ciutadania a tenir cura del bé comú per l'exemplaritat de la pròpia administració. Promoureu el canvi cap a una nova economia més ètica en les empreses locals. Aconseguireu una administració ètica i implicada socialment.