Projectes específics

El mètode Delibera permet l’obtenció de resultats de forma àgil i transparent i la satisfacció dels participants en el procés. A més, permet definir i consensuar una visió conjunta i uns criteris i solucions satisfactoris per a tots els participants aplicant la metodologia deliberativa.