Experiències

Delibera, des de 2003 fins a l'actualitat, ha dut a terme més d'un centenar de projectes de participació sobre múltiples temàtiques:
Formació i assessorament, educació, urbanisme, sostenibilitat, planificació estratègica, mecanismes de gestió, reunions, assemblees i congressos, i en diferents sectors.

A continuació presentem 4 processos participatius amb comentaris destacats d'alguns dels participants:

 • 1

  PGOU Bilbao 2016-2017

  Context
  Es va dur a terme entre el juny de 2016 i juny de 2017 a la ciutat de Bilbao. En el procés de revisió del Pla General d'Ordenació Urbana la ciutadania va prendre part en la definició de propostes per a la fase d’avanç sobre la protecció, gestió i ordenació del territori. Van participar en el procés més de 4000 persones, agrupades en diversos col·lectius diferenciats: consells municipals, ciutadania no associada i taules d’experts.
  Reptes
  Amb la metodologia Delibera es volia aconseguir el grau de consens més alt possible sobre quasi uns 60 propostes tècniques, per encarar el futur urbanístic, econòmic i social de Bilbao.
  ordenacio-bilbao
  Resultats
  Es va assolir un elevat consens -del 80%- sobre els 85 ítems, estructurats en 12 capítols temàtics, que van ser valorats i comentats pels participants.
 • 2

  Dinamització PAM 2016

  Context
  Al llarg de 3 mesos, de febrer a abril de 2016, es va fer un procés participatiu a tota la ciutat de Barcelona per a recollir propostes per al nou Pla d’Actuació Municipal. Delibera va dinamitzar 40 sessions al districte de l’eixample sobre diferents temàtiques: diversitat funcional, economía, educació, equipaments, etc. Van participar un total de 450 persones.
  Reptes
  Recollir les diferents visions dels participants d’un territori determinat i transformar-les en propostes i consensuar-les per tal de tenir més suports.
  Resultats
  Es van recollir 150 propostes, de les quals 90 van tenir un elevat consens. Van participar 450 persones.
  Formulari delibera problemas i propostes – sessió superilles ordenacio-bilbao
 • 3

  ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC A LA VALL D'HEBRON I DE LES ÀREES DE MILLORA (EFQM) - 2004-2005.

  Context
  Durant 2004 i 2005 es va dur a terme un procés d'autoavaluació en el qual hi van prendre part més de 400 persones que van articular i acordar propostes de millora i accions vinculades al Pla estratègic. Altrament, es va donar suport a la comunicació de gerència sobre plans de futur i a la formació i autoavaluació d’EFQM i a l’elaboració de les línies estratègiques.
  Reptes
  La intel·ligència col·lectiva dels membres participants, canalitzada per la metodologia Delibera, havia de permetre elaborar de forma consensuada els Plans d’Acció vinculats a les Línies Estratègiques.
  Experiències_PAM_Sessió superilles_problemes i propostes
  Resultats
  Es van poder acordar i prioritzar 12 Àrees de Millora (EFQM), de més de 100 inicialment presentades.
  • Metodologia apropiada per a una empresa complexa i complicada de salut com la nostra. Cal que els directius més alts estiguin motivats i cal la participació adequada perquè tots els que es vulguin adherir ho facin. Aquesta primera fase, penso que s’ha portat prou bé.
  • Metodologia que facilita que aportem tots, que escoltem totes les veus.
 • 4

  PRESSUPOST PARTICIPATIU DE SAO PAULO
  (BRASIL - 2002)

  Context
  Amb el 1er Fòrum de la Democràcia Participativa, co-organitzat el 2002 per la UFMG (Universitat Federal de Minas Gerais) i el CONOP (Consell de Pressupostos Participatius) es cercà la formació i dinamització de l’equip dels Pressupostos Participatius de la Prefeitura de Sao Paulo (Brasil), així com l'assessorament en les reunions del CONOP i en la Ronda de Negociació dels delegats i les 31 Subprefectures.
  Reptes
  L'objectiu era que, per mitjà de l'experimentació pràctica d'aquesta metodologia, es pogués enriquir el mètode que s'estava emprant en processos participatius, especialment en el Pressupost Participatiu, i veure la possibilitat d'utilitzar el propi mètode Delibera en el CONOP i en les rondes de negociació entre delegats i subprefectures.
  ordenacio-bilbao
  Resultats
  En el Fòrum van participar prop de 180 persones, especialment representants del sector públic - treballadors i membres del govern municipal de Sao Paulo-, així com els ciutadans que van participar dels consells, fòrums i organitzacions de la societat civil. La valoració fou positiva i el mètode va ser emprat en els anys següents  en la formació dels 50 facilitadors del Pressupost Participatiu de Sao Paulo en els anys següents.
  • Permet involucrar-se més. M'ha agradat ja que les reunions, algunes vegades, són molt pesades i embolicades. Delibera permet que les discussions siguin més clares.
  • Mai hauria imaginat a la meva ciutat fer un debat d'aquesta qualitat, ja que no tenim estructura.