Experiències

Delibera, des de 2003 fins a l'actualitat, ha dut a terme més d'un centenar de projectes de participació sobre múltiples temàtiques:
Formació i assessorament, educació, urbanisme, sostenibilitat, planificació estratègica, mecanismes de gestió, reunions, assemblees i congressos, i en diferents sectors.

A continuació presentem 4 processos participatius amb comentaris destacats d'alguns dels participants:

 • 1

  Procés participatiu sobre la Revisió del Pla d'Ordenació Urbana de Bilbao (2012-2013)

  Context
  Es va dur a terme entre el juny de 2012 i juny de 2013 a la ciutat de Bilbao. En el procés de revisió del Pla General d'Ordenació Urbana la ciutadania va prendre part en la diagnosi sobre la protecció, gestió i ordenació del territori. Van participar en el procés 785 persones, agrupades en diversos col·lectius diferenciats: consells municipals, ciutadania no associada i taules mixtes (formades per ciutadania, experts i associacions).
  Reptes
  Amb la metodologia Delibera es volia aconseguir el grau de consens més alt possible sobre quasi un centenar de temes de la diagnosi, per encarar el futur urbanístic, econòmic i social de Bilbao.
  ordenacio-bilbao
  Resultats
  Es va assolir un elevat consens -del 90%- sobre els 99 ítems, estructurats en 10 capítols temàtics, que van ser valorats i comentats pels participants,
 • 2

  ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC A LA VALL D'HEBRON I DE LES ÀREES DE MILLORA (EFQM) - 2004-2005.

  Context
  Durant 2004 i 2005 es va dur a terme un procés d'autoavaluació en el qual hi van prendre part més de 400 persones que van articular i acordar propostes de millora i accions vinculades al Pla estratègic. Altrament, es va donar suport a la comunicació de gerència sobre plans de futur i a la formació i autoavaluació d’EFQM i a l’elaboració de les línies estratègiques.
  Reptes
  La intel·ligència col·lectiva dels membres participants, canalitzada per la metodologia Delibera, havia de permetre elaborar de forma consensuada els Plans d’Acció vinculats a les Línies Estratègiques.
  ordenacio-bilbao
  Resultats
  Es van poder acordar i prioritzar 12 Àrees de Millora (EFQM), de més de 100 inicialment presentades.
  • Metodologia apropiada per a una empresa complexa i complicada de salut com la nostra. Cal que els directius més alts estiguin motivats i cal la participació adequada perquè tots els que es vulguin adherir ho facin. Aquesta primera fase, penso que s’ha portat prou bé.
  • Metodologia que facilita que aportem tots, que escoltem totes les veus.
 • 3

  ORGANITZACIÓ DE DIVERSOS DIÀLEGS EN EL FÒRUM UNIVERSAL DE LES CULTURES
  BARCELONA - 2004

  Context
  Al llarg de l’estiu de 2004, Delibera va dinamitzar 4 diàlegs en el Fòrum Universal de les Cultures Barcelona: Agenda 21 de la Cultura – Interacció, Els conflictes a la vida quotidiana, Cultures del Treball i la Conferència Mundial del Voluntariat. Delibera va contribuir amb les seves eines i experiències a fomentar la participació a milers de persones d’arreu del món.
  Reptes
  En cada Diàleg havien de deliberar un promig d'unes 500 persones, en diferents idiomes, de forma presencial, sobre un elevat nombre d’ítems de diversos eixos temàtics.
  ordenacio-bilbao
  Resultats
  En cada Diàleg un promig d'unes 500 persones havien de deliberar, en diferents idiomes, de forma presencial sobre un elevat nombre d’ítems sobre diversos eixos temàtics.
  Video del fórum 2004
  Video
 • 4

  PRESSUPOST PARTICIPATIU DE SAO PAULO
  (BRASIL - 2002)

  Context
  Amb el 1er Fòrum de la Democràcia Participativa, co-organitzat el 2002 per la UFMG (Universitat Federal de Minas Gerais) i el CONOP (Consell de Pressupostos Participatius) es cercà la formació i dinamització de l’equip dels Pressupostos Participatius de la Prefeitura de Sao Paulo (Brasil), així com l'assessorament en les reunions del CONOP i en la Ronda de Negociació dels delegats i les 31 Subprefectures.
  Reptes
  L'objectiu era que, per mitjà de l'experimentació pràctica d'aquesta metodologia, es pogués enriquir el mètode que s'estava emprant en processos participatius, especialment en el Pressupost Participatiu, i veure la possibilitat d'utilitzar el propi mètode Delibera en el CONOP i en les rondes de negociació entre delegats i subprefectures.
  ordenacio-bilbao
  Resultats
  En el Fòrum van participar prop de 180 persones, especialment representants del sector públic - treballadors i membres del govern municipal de Sao Paulo-, així com els ciutadans que van participar dels consells, fòrums i organitzacions de la societat civil. La valoració fou positiva i el mètode va ser emprat en els anys següents  en la formació dels 50 facilitadors del Pressupost Participatiu de Sao Paulo en els anys següents.
  • Permet involucrar-se més. M'ha agradat ja que les reunions, algunes vegades, són molt pesades i embolicades. Delibera permet que les discussions siguin més clares.
  • Mai hauria imaginat a la meva ciutat fer un debat d'aquesta qualitat, ja que no tenim estructura.