Assessorament i Formació

Assessorament i formació general en metodologia deliberativa

Formacions pel disseny de processos de participació orientats a visualitzar graus de consens i resultats (pressupostos participatius, tallers deliberatius, plans estratègics, etc.).

Què?

Millorar la qualitat dels processos dissenyats i els resultats dels mateixos, afavorint la implicació i participació dels diferents agents participants, la transparència en el procés i resultats i l’obtenció d’acords de forma àgil i ràpida. L’aplicació del mètode Delibera permet l’obtenció de resultats i la satisfacció dels participants, facilitant la gestió de processos a on hi ha molta gent amb molta diversitat d’opinions i interessos i amb poc temps.

A qui?

adreçat a administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals, diputacions....).

participacio
participacio

Formació en deliberació: Eines per a la millora en la facilitació de processos participatius i deliberatius

Formació deliberativa a dinamitzadors/es i facilitadors/es (facilitar recursos per una bona deliberació (preparació, diàleg i resultats consensuats o consentits).

Què?

Millorar la forma sobre com gestionar reunions i processos participatius, prenent consciència dels errors més habituals per superar-los i aplicar els passos fonamentals per organització una bona deliberació. Es tracta de transferir a nous dinamitzadors/es les claus d’èxit de Delibera a través dels elements clau per gestionar una bona reunió/assemblea, seguint el cicle metodològic deliberatiu i les premisses de la gestió deliberativa.

A qui?

Adreçat a dinamitzadors/es i facilitadors/es que volen millorar la gestió de grups, assemblees, reunions, dinàmiques participatives.