Millora organitzacional

Assessorament i/o formació per a la millora de les organitzacions i dels seus resultats: a través de la gestió dels lideratges, l’organització interna, la comunicació, la deliberació i processos de presa de decisions. El principal mètode que s’aplicarà és el sociocràtic que compta amb 4 regles fonamentals per millorar processos de presa de decisions i de millora organitzacional: a) L’organització en cercles autoorganitzats; b) La decisió per consentiment; c) El doble enllaç i d) L’elecció oberta sociocràtica.

Què?

Augmenta la implicació de les persones participants de les organitzacions, fent-les partícips de tot el procés de forma intel·ligent, sense saturar de reunions i assemblees. Millora el clima organitzacional i clarifica la presa de decisions i la relació entre els diferents grups i espais de treball. S’aporten i es combinen els elements operatius propis d’una organització vertical i elements participatius i deliberatius - legitimadors – propis d’una organització horitzontal. S’apleguen els millors funcionaments i resultats en un únic sistema que està sent un èxit en organitzacions de diferents països.

A qui?

Adreçat a cooperatives, empreses, moviments socials…

participacio