Serveis

 • ajuntaments

  Serveis de Participació

  Garantim l'eficiència i els resultats en els processos deliberatius participatius. amb delibera generaràs consensos i canalitzaràs noves idees i solucions.
  Per què?
  Per aconseguir resultats i fer efectives les reunions d'equip, assemblees, congressos i altres formes tradicionals de participació on l'objectiu és arribar a consensos i acords entre els agents implicats.
  A qui?
  A diferents sectors interessats en una participació de qualitat. Especialment sectors públics i entitats del tercer sector. prova2!

  Servei de
  Participació
 • ajuntaments

  Serveis de Transparència

  Augmenta la confiança de la opinió pública amb una gestió pública transparent i orientada al bon govern
  Per què?
  Per mostrar la bona gestió de l’organització i millorar la seva imatge davant de clients, socis i proveïdors.
  A qui?
  Organismes públics, entitats locals i totes aquelles organitzacions que prestin serveis públics o exerceixin potestats administratives.

  Servei de
  Transparència
 • ajuntaments

  Serveis per L’Economia
  del Bé Comú

  Posem les eines necessàries per a que la teva organització trobi l'equilibri entre ètica i economia. Fes crèixer la teva imatge i millora la implicació dels teus grups d’interès.
  Per què?
  Per apropar les organitzacions a la societat civil i a l’opinió pública i aportar un valor diferencial a les organitzacions.
  A qui?
  Tot tipus d'empresa, pública o privada, que vulgui associar la seva marca a valors positius i socialment responsables

  Servei per
  L'EBC