Serveis

 • Assessorament i Formació

  Què?
  Oferim assessorament estratègic i formació per a millorar la qualitat dels processos i accions participatives i donar eines per al perfeccionament del mètode deliberatiu.
  A qui?
  A administracions públiques i organitzacions; també a faciltadors/res o dinamitzadors/res que volen millorar la gestió de grups en reunions i processos deliberatius.

  Formació
 • Millora organitzacional

  Què?
  Posem les eines i el suport tècnic necessari perquè la vostra organització o entitat experimenti una millora de l’organització interna, la comunicació i la presa de decisions a través del mètode sociocràtic. Fomentem una major implicació de les persones treballadores en el procés de presa de decisions, tenint molta cura del sistema relacional i la cohesió interna.
  A qui?
  A entitats, cooperatives, empreses, moviments socials,…

  Organitzacions
 • Suport integral a processos de participació

  Què?
  Garantim l’eficiència amb resultats en els processos participatius i de deliberació col·lectiva. Dinamitzem la identificació i la construcció de realitats compartides, la generació d’idees i el potenciar consensos enfocats a la planificació, utilitzant les eines més adequades en cada fase.
  A qui?
  A administracions públiques, entitats, empreses, comissions de treball, òrgans estables de participació, etc.

  Processos