Foment de la Compra Pública participativa

Acompanyament i dinamització de diferents grups de treball vers la compra pública local (grups intramunicipals, grups intermunicipals i altres xarxes de treball) per tal de reforçar la implicació dels actors participants i d’ajudar a definir i implementar criteris i solucions per avançar cap a la compra pública. Es tracta d’acompanyar de forma participativa al llarg del procés els diferents actors implicats en la implementació de la guia local de compra pública a través dels diferents espais de coordinació/participació facilitant eines i metodologies orientades al consens i a l’obtenció de resultats òptims per a tothom.

Per què?

En el treball intramunicipal reforça la cohesió i el treball transversal entre les diferents àrees implicades i permet fer de la compra pública un element transversal dins la institució. En el treball intermunicipal, reforça la implicació dels diferents agents i ajuda a definir criteris i solucions claus aplicables.

A qui?

Adreçat a ajuntaments i grups de treball intermunicipals, XES, etc.

sector-public