Política de privacitat

1. Responsable del tractament

 • Identitat: Delibera – Serveis de Participació Interactiv
 • CIF: B62829247
 • Adreça postal: Plaça Catalunya, 9 5-2 Barcelona
 • Contacte del delegat de protecció de dades: info@delibera.info

Delibera, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d’ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

2. Finalitat del tractament

Les vostres dades personals només s’utilitzen per a les finalitats següents:

 • Gestionar l’enviament d’informació comercial sobre serveis de participació i saber la vostra opinió respecte a la informació que us hem facilitat.
 • Gestionar l’enviament d’informació relativa a processos de participació i serveis i recursos vinculats a Delibera.

No tractem les vostres dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.

3. Durada

Les dades facilitades per l’interessat per a rebre informació sobre l’oferta de serveis de Delibera es conserven fins que aquest manifesti la seva voluntat de suprimir-les.

4. Legitimació del tractament

La base legal per al tractament és el consentiment de l’interessat i, si escau, la derivada de la prestació d’un servei educatiu.

5. Lloc on es desa la informació

La informació proporcionada es desa en els servidors de Delibera o en proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel Privacy Shield.

6. Cessió i transferència

Les dades facilitades no es cediran a tercers.

7. Drets de les persones interessades

Podeu sol·licitar l’exercici dels drets següents davant Delibera presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un missatge electrònic a info@delibera.info i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

8. Drets

 • -Dret d’accés: permet a l’interessat saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • -Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.
 • -Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • -Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.
 • -Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que es conserven, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
 • -Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a l’interessat, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.
 • -Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).
 • -Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
 • -Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.

9. Seguretat

Delibera en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

10. Canvis en aquesta política de privacitat

Delibera es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.


CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DE LA WEB:

Delibera és una marca registrada per Delibera - Serveis de Participació Interactiva S.L. i per tant, no es pot fer una comercialització dels seus mètodes, procediments i materials sense autorització prèvia. No obstant això, es permet la generació d'obres derivades sota la llicència Creative Commons del tipus Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual.

Aquesta llicència permet possibles obres derivades i la seva distribució la qual s'ha de fer amb els mateixos criteris que regula l'obra original. No es permet fer un ús comercial de l'obra original ni de les obres derivades.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de Propietat Industrial del Sistema integral de participació DELIBERA inclouen la marca “DELIBERA” i el gràfic, registrat en l'Oficina comunitària de Marques (OAMI, Alacant, Espanya) sota el nº 2632206 per distingir els diferents productes i serveis.

Delibera respecta els drets de propietat intel•lectual, per la qual cosa qualsevol contingut que pogués ser de titularitat d'un tercer, mantindrà tots els seus drets i seran respectats.

MESURES DE SEGURETAT DE LA WEB

Delibera ha adoptat mesures de seguretat per garantir el bon servei d'aquesta web. Delibera disposa d'equips dotats de FIREWALL i la seva pàgina web es troba allotjada en un servidor que disposa de mesures de seguretat, físiques i tècniques que eviten els accessos de tercers no autoritzats. Sobre aquesta pàgina web es realitza còpia de seguretat i s'empra l'estàndard de seguretat web SSL, amb un xifrat de 128 bits.

Com a usuari, és recomanable que empri equips dotats d'antivirus i firewall per evitar accessos indeguts o fraudulents al seu equip.