Empreses, organitzacions professionals, universitats i congressos

 • Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López

  Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López

  Procés participatiu per a l’elaboració del Pla de Comunicació i de Participació dels centres Assistencials Dr. Emili Mira i López (2007)

 • Hospital Universitari Vall d’Hebron

  Hospital Universitari Vall d’Hebron

  Pla de participació per la implantació de EFQM a Hospital Universitari Vall d’Hebron. Secretaria de suport al Pla estratègic de l’hospital. (2004-2006)

  Suport a la memòria gràfica final del model de gestió Hospital Universitari Vall Hebron de Barcelona (2007)

 • Hospital Sant Joan de Déu

  Hospital Sant Joan de Déu

  Jornada de l’“Espai d’Associacions”. Estudi sobre les necessitats a Barcelona d’un Hotel de pacients (2009)

 • Organización Médica Colegial Española

  Organización Médica Colegial Española

  Consulta als 160.000 metges col·legiats espanyols sobre Qualitat de la Prescripció farmacéutica per a la  Organitzación Médica Colegial i Farmaindustria (2003-2004)

 • Universitat Politècnica de Catalunya

  Universitat Politècnica de Catalunya

  Elaboració del nou pla en sostenibilitat de la UPC (2006)

  Procés de revisió i elaboració de la segona fase del Pla UPC Sostenible per 2011 – 2015- (2010-2011)

  Programa de participació en la Planificació del III Pla estratègic de REBIUN (2011-2015)  (2011)

 • Universitat de Girona

  Universitat de Girona

  Intervenció amb dinàmiques participatives en cursos de la Universitat de Girona (2001-2002)

 • Universitat Autònoma de Barcelona

  Universitat Autònoma de Barcelona

  Consulta Serveis lingüístics UAB (2007-2008)

  Universitat Autònoma de Barcelona