Tornar a Processos

Dinamització i suport específic a la participació

Accions de suport a moments puntuals en processos de participació (jornades, tallers, sessions presencials, complements online de la participació,...), Espais o òrgans estables de participació (consells sectorials, territorials, taules de participació, comissions, grups de treball,...) i assemblees i reunions, a través d’eines o tècniques de dinamització específiques per a cada necessitat. Ens centrem en cinc moments o accions puntuals: diagnosticar (identificar realitats), proposar (generar alternatives), decidir (seleccionar col·lectivament entre propostes), planificar (dissenyar o programar tasques per implementar decisions o assolir objectius) i avaluar (revisar conjuntament el procés).

Què?

Implementació d’eines i tècniques participatives en la dinamització de tallers/sessions/reunions i a enriquir i potenciar l’escolta activa, els diàlegs i deliberacions en grup, per a afavorir la generació d’idees, per identificar i construir realitats compartides, per a potenciar i enriquir la generació de consensos, per a l’obtenció de resultats o per avaluar accions o projectes ja realitzats, en funció de les necessitats. La dinamització a la participació enriqueix la deliberació prèvia a la presa de decisions i en la planificació d’accions. A més, fomenta la comunicació activa i la cohesió dels diferents agents implicats en un projecte.

A qui?

Adreçat a òrgans de participació, municipis, administracions públiques, així com entitats, organitzacions, empreses, grups o comissions de treball.

deliberacion universidad