Foment de la participació en planejaments urbanístics

Acompanyament i dinamització de tot el procés de participació sobre el planejament urbanístic d’una ciutat, des de les primeres fases amb la definició del programa de participació ciutadana i la forma d’implicar a la ciutadana en el procés, així com en les fases més avançades, ajudant a prioritzar i concretar propostes urbanístiques específiques.

Per què?

Amb la metodologia Delibera es permet visualitzar amb poc temps els diferents graus de consens en les diverses fases del planejament per tal de poder definir el futur urbanístic d’una ciutat de manera col·lectiva i participada.

A qui?

Adreçat a administracions públiques que desitgin impulsar plans urbanístics participats.

PC urbanisme