Tornar a Processos

Dinamització de processos participatius/deliberatius on-line

Dinamització de processos deliberatius de forma telemàtica a través de deliberaweb.com, tot fomentant l’agilitat, la transparència i l’obtenció de resultats. Permet recollir valoracions sobre visions o propostes a partir de les regles de joc deliberatives. Mitjançant uns joc de colors (semàfor) amb icones (smilers) les persones poden posicionar-se i alhora, fer aportacions en relació a la seva pròpia valoració. Qualsevol col·lectiu pot proposar i prioritzar problemàtiques, plantejar i visualitzar graus d’acord sobre propostes, o avaluar la seva implantació. Així mateix s’ofereixen altres programes opensource que ajuden a implementar processos participatius a on calgui suport per a mapes conceptuals, enquestes, etc.

Què?

Millora de la qualitat democràtica dels processos de participació, aportant l’experiència de Delibera en la gestió de sessions presencials orientades al consens i resultats. Aporta experiència Delibera en dinamització on-line.

A qui?

adreçat a administracions públiques (ajuntaments, consells comarcals, diputacions....).

decidim processos actius