Sector Social

Delibera ofereix els seus serveis a organitzacions del Tercer Sector interessades en millorar la gestió transparent i participativa orientada al bé comú.

Què aconseguireu amb aquests serveis?

Serveis de Participació

Sol·licita
més informació
Podreu generar graus de consens i acords amb consentiment en la construcció col·lectiva dels projectes, les accions i les estratègies d’àmbit social. Aconseguireu una millora sensible en els objectius de l'organització a través d'una millor participació que impliqui les persones associades, col·laboradores i beneficiàries.

Serveis de Transparència

Sol·licita
més informació
Augmentareu la confiança de les persones associades, col·laboradores, donants i beneficiàries. Rendireu comptes de les fonts de finançament públic i privat així com del funcionament de l'entitat, tot millorant així la imatge pública i augmentant la confiança en la vostra organització. Us facilitarà el rendiment i presentació de comptes de les accions realitzades i dels seus pressupostos. Compartireu el coneixement adquirit amb altres agents socials.

Serveis per L’Economia
del Bé Comú

Sol·licita
més informació
Fareu visible la trajectòria de cooperació i contribució al Bé Comú de la vostra organització. Millorareu aquells aspectes menys ben valorats i podreu definir els reptes que us portin a una posició òptima.