Tornar a Processos

Suport estratègic a la dinamització de processos de participació on-line

Actualment moltes organitzacions i administracions estan impulsant processos de participació telemàtics a través de diferents plataformes web de participació. En aquest sentit, oferim des de Delibera complementar aquesta participació amb la dinamització de sessions i tallers presencials deliberatius a on es pugui treballar els temes plantejats a distància i enriquir i reforçar els objectius plantejats. D’aquesta forma, s’assegura poder incloure a diferents actors en un procés participatiu i millorar la qualitat deliberativa durant les sessions presencials.

Què?

Millora de la qualitat democràtica dels processos de participació, aportant l’experiència de Delibera en la gestió de sessions presencials orientades al consens i resultats. Delibera aporta experiència tant en la dinamització a distància com en la presencial.

A qui?

decidim processos actius