Tornar a Processos

Suport integral a processos (diferents fases)

Disseny i implementació de totes i cadascuna de les fases d’un procés participatiu: Diagnosi, definició del pla d’acció i disseny de les intervencions, implementació i seguiment de les accions i avaluació de les mateixes. Especial interès en la comunicació durant tot el procés. Suport presencial en tallers deliberatius, complementat amb eines de participació online.

Què?

Aplicació de criteris participatius i de deliberació en les fases metodològiques del procés que ho requereixen, amb la finalitat d’assegurar una bona deliberació (preparació, diàleg i resultats consensuats).

A qui?

Adreçat principalment a municipis, però també a entitats o empreses que vulguin realitzar alguna transformació interna, o planificar un nou projecte.

proces llarg