Sector Privat

Delibera presta serveis a les empreses privades interessades en integrar un sistema de gestió i participació empresarial socialment responsable.

Què aconseguireu amb aquests serveis?

Serveis de Participació

Sol·licita
més informació
Aconseguireu resultats amb processos deliberatius, tot superant les inèrcies desmotivadores dels mètodes tradicionals de fer reunions, congressos, jornades. Disposareu d'eines de participació a distància, multilingüe i multiplataforma que us permetran adequar-vos a les necessitats i realitats de cada client o de cada grup d'interès. Posicionareu la vostra organització en una economia real, productiva i sostenible a través de la participació i l'intercanvi de coneixements dels vostres col·laboradors. Aconseguireu una millora sensible en els objectius de l'empresa i en la satisfacció laboral. Fomentareu l'autonomia, la creativitat i la confiança entre els membres de la vostra organització. Aconseguireu una comunicació transversal amb els clients, escoltant i compartint dades des de l’inici del procés creador d’un producte o servei fins al retorn de l’usuari final amb suggeriments de millores.

Serveis de Transparència

Sol·licita
més informació
Augmentareu la confiança dels vostres clients i proveïdors, dels inversors, dels col·laboradors i de la societat en general. Fidelitzareu els membres de l'empresa fent-los partícips dels processos de deliberació amb dades clares i fiables.

Serveis per L’Economia
del Bé Comú

Sol·licita
més informació
Reforçareu la vostra imatge pública enfront ciutadans, consumidors i clients. Fomentareu una xarxa de cooperació i solidaritat, i us beneficiareu de les sinergies d'un model win-win. Millorareu la implicació i integració dels vostres membres i col·laboradors. Augmentareu la motivació dels grups d’interès en no perdre posicions en el mercat. Podreu influir en la campanya per obtenir avantatges fiscals i crèdits amb interessos reduïts per aquelles empreses amb un bon resultat en l'auditoria de l'Economia del Bé Comú.